Формула

Формула за пресметка на податоци

дел-наслов
1 Емајлирана Copepr Wire- формула за конверзија на тежина и должина Л/КГ L1=143M/(D*D)
2 Правоаголна жица - формула за конверзија на тежина и должина g/L Z=(T*W-0,2146*T2)*8900*1000/1000000
3 Површина на пресек на правоаголна жица mm2 S=T*W-0,2146*T2
4 Формула за конверзија на Litz Wire-тежина и должина Л/КГ L2=274 / (D*D*2*Strands)
5 Отпорност на правоаголна жица Ω/L R=r*L1/S
6 Формула 1: Отпорност на Litz Wire Ω/L R20=Rt ×α×103/L3
7 Формула 2: Отпорност на Litz Wire Ω/L R2(Ω/Km)≦ r×1,03 ÷s×at×1000
L1 Должина (М) R1 Отпорност (Ω/m)
L2 Должина (М/КГ) r 0,00000001724Ω*㎡/m
L3 Должина (КМ) R20 Отпорност на проводникот на 1км при 20°C (Ω/км)
M Тежина (KG) Rt Отпорност на t°C (Ω)
D Дијаметар (мм) αt Температурен коефициент
Z Тежина (g/m) R2 Отпор (Ω/Km)
T Дебелина (мм) r Отпорност на емајлирана бакарна жица од 1 метар
W Ширина (мм) s Нишки (парчиња)
S Површина на пресек (mm2)